Firma CHS Epi, a.s. převzala k 1. říjnu 2013 ze Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost provozy Chlorová chemie a Epitetra. Hlavním produktem výroby CHS Epi, a.s. je epichlorhydrin a dále perchloretylen, allylchlorid a kyselina chlorovodíková.

Identifikační údaje

Obchodní jméno CHS Epi, a.s.
Sídlo společnosti Revoluční 1930/86, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 2017
28207882
DIČ CZ699001352
Telefon +420 477 161 111
Fax +420 477 163 333
Email info@spolchemie.cz
Webové stránky www.chsepi.cz
Datová schránka t9idekk

Informace pro akcionáře

Výroční zprávy

Valné hromady

Ostatní informace